English | Deutsch | Español | Português
 ID de Usuario:
 Contraseña:
Nuevo usuario
 Acerca de:   Dedicada | Avanzada | Estándar | Periódica | Sin Riesgo | Escritorio | Básica | Individual | Sello | FAQ
  Resumen de Precio/Funciones | Ordenar  | Nuevas Vulnerabilidades | Confidencialidad | Búsqueda de Vulnerabilidad
 Búsqueda de    
Vulnerabilidad   
    Buscar 158599 Descripciones CVE y
75017 Descripciones de Pruebas,
accesos 10,000+ referencias cruzadas.
Pruebas   CVE   Todos  

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

 _______________________________________________________________________
 
 Mandriva Linux Security Advisory                         MDKSA-2006:187
 http://www.mandriva.com/security/
 _______________________________________________________________________
 
 Package : qt
 Date    : October 24, 2006
 Affected: 2006.0, 2007.0, Corporate 3.0, Corporate 4.0
 _______________________________________________________________________
 
 Problem Description:
 
 An integer overflow was discovered in the way that Qt handled pixmap
 images. This flaw could be exploited by a remote attacker in a
 malicious website that, when viewed by an individual using an
 application that uses Qt (like Konqueror), would cause it to crash or
 possibly execute arbitrary code with the privileges of the user.

 Updated packages have been patched to correct this issue.
 _______________________________________________________________________

 References:
 
 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-4811
 _______________________________________________________________________
 
 Updated Packages:
 
 Mandriva Linux 2006.0:
 bcb76e3f404d1421580b81798161f3e1  2006.0/i586/libdesignercore1-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 82ed81b570b96a9ac6905d450b8b280b  2006.0/i586/libeditor1-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 488b0abc5810485a84429572c9e8e248  2006.0/i586/libqassistantclient1-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 42f3a19d9fe983a833f8a66be73545f9  2006.0/i586/libqt3-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 5fb07c8137675a2453005e75c88498d4  2006.0/i586/libqt3-devel-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 42ef006e845a55d3114446283afcec47  2006.0/i586/libqt3-mysql-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 60e30e53c4ed0c3762aed06085d191a0  2006.0/i586/libqt3-odbc-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 6cb8202ebdcb3fac7ec9e1ca594c6079  2006.0/i586/libqt3-psql-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 14656d665446d5dde7c68937abe47e4b  2006.0/i586/libqt3-sqlite-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 8d9a76ab1baa1f6cc5c6214eb85c4113  2006.0/i586/libqt3-static-devel-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 7c4bf3d7e71505276093dd3c9c92fdb8  2006.0/i586/qt3-common-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 bcea68febedc0c814dfc40cf370bbd8e  2006.0/i586/qt3-doc-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 d4d315cfa4b8db4a1a88c4df93ebbdec  2006.0/i586/qt3-example-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm 
 ac7e78539a4d1aafe78ade289a0ee0d0  2006.0/SRPMS/qt3-3.3.4-23.2.20060mdk.src.rpm

 Mandriva Linux 2006.0/X86_64:
 420d386440d9cfb790e07360ca41ba3d  2006.0/x86_64/lib64designercore1-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 230a361405b97140af00af3dfef091b4  2006.0/x86_64/lib64editor1-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 b94ff585754287315da7cb386fd71ec7  2006.0/x86_64/lib64qassistantclient1-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 7d2d374a9bdf08f18a54d198fdcb438f  2006.0/x86_64/lib64qt3-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 17391db2e6f2865a379cc59bcf1f2f19  2006.0/x86_64/lib64qt3-devel-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 bf59f8419e6797b6d0e4638d3dff54c7  2006.0/x86_64/lib64qt3-mysql-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 22680c8c60db13e4db708fdc02bacb87  2006.0/x86_64/lib64qt3-odbc-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 50bbe006bde837f1df22853cd46c65cd  2006.0/x86_64/lib64qt3-psql-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 e61a7a30b253749a46319e116faf95ae  2006.0/x86_64/lib64qt3-sqlite-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 0465d33ace602ba6d77e40526b1fb0d3  2006.0/x86_64/lib64qt3-static-devel-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 42f3a19d9fe983a833f8a66be73545f9  2006.0/x86_64/libqt3-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 5fb07c8137675a2453005e75c88498d4  2006.0/x86_64/libqt3-devel-3.3.4-23.2.20060mdk.i586.rpm
 bb7eae344411e1729c7df76f39e286a9  2006.0/x86_64/qt3-common-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 07c8be49fd56678569504308d358b10d  2006.0/x86_64/qt3-doc-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm
 a7f529c0ce050138293f221cf0e6fdb3  2006.0/x86_64/qt3-example-3.3.4-23.2.20060mdk.x86_64.rpm 
 ac7e78539a4d1aafe78ade289a0ee0d0  2006.0/SRPMS/qt3-3.3.4-23.2.20060mdk.src.rpm

 Mandriva Linux 2007.0:
 64e6fdb220027ff7a472cb78904c36e3  2007.0/i586/libdesignercore1-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 39a6e2cd276e6eb290dd9ce13d63e3ee  2007.0/i586/libeditor1-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 6894bc257425469e521a1c6549a24dd7  2007.0/i586/libqassistant1-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 dc7df37a284ceea3a081afd99f65dac7  2007.0/i586/libqassistantclient1-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 9ad1462bfd1f3b576a1ca6bf905dd22a  2007.0/i586/libqt3-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 dd9e675fb7653c76e376a013deca2b28  2007.0/i586/libqt3-devel-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 83aab7ac0a492337a027a279c2a4368c  2007.0/i586/libqt3-mysql-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 eeb0366ae4928b3289e0598af2aefc45  2007.0/i586/libqt3-odbc-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 6b21e6f9ce0242f17c8c4a0de13e0a4a  2007.0/i586/libqt3-psql-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 498d10039e30dfe5faabce0178311a63  2007.0/i586/libqt3-sqlite-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 043e68ed0ce841346743e1e411ae94d2  2007.0/i586/libqt3-static-devel-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 dd3f65be6958a2e58d0fe2757ee5994a  2007.0/i586/libqt3support4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 5f27330f5bec63971e5ec3852df33fe9  2007.0/i586/libqt4-devel-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 14bf3baaff927c319de0c1cad77c2713  2007.0/i586/libqtcore4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 0a9e63eaf9880c5b77dfd115d2ba5d76  2007.0/i586/libqtdesigner1-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 52b84e6d41c57c5c9d48cdb0da6fbfb5  2007.0/i586/libqtgui4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 3c4e695bf5d98872f8152a26e6e31f24  2007.0/i586/libqtnetwork4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 f606e7160acec8c2d6b6c3434b4e5461  2007.0/i586/libqtopengl4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 8285f7bf7357fdbc8832cddcdca80553  2007.0/i586/libqtsql4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 5b4080f36d541a2fa71d2f721624e88e  2007.0/i586/libqtsvg4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 57dd32630dd0e0294b37dc62bd18cf85  2007.0/i586/libqttest4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 fa3ef5094c471d5c41a27c0dce3b5101  2007.0/i586/libqtuitools4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 8dffd7ba316117a2c60f03b6fc7429a7  2007.0/i586/libqtxml4-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 07baf7ca8f41522bf726833159cbb613  2007.0/i586/qt3-common-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 23445026765d65fbbddd52cea195ad4e  2007.0/i586/qt3-doc-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 630bd5c2e502e8d012683edbf49a3358  2007.0/i586/qt3-example-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 3b60f24e31846c5a6763871e16769c03  2007.0/i586/qt3-tutorial-3.3.6-18.1mdv2007.0.i586.rpm
 a5a5e8155803c44e965482f3dce4466a  2007.0/i586/qt4-accessibility-plugin-lib-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 b44c3a613ee07ab0bd5891868218ab43  2007.0/i586/qt4-assistant-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 38eba62131141e1f77e15ad5e63b8d98  2007.0/i586/qt4-common-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 b7b071d3f77fd89d2fd437e0acfaf024  2007.0/i586/qt4-database-plugin-mysql-lib-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 e2f207dc9938ebb13139352dac1380bd  2007.0/i586/qt4-database-plugin-odbc-lib-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 902f1f9e83cf0b60c593e986a7e70080  2007.0/i586/qt4-database-plugin-pgsql-lib-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 5950b6aefef2ed0ec4ad687a8751d6a7  2007.0/i586/qt4-database-plugin-sqlite-lib-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 e326b264f1bb70879c6e903b39145f80  2007.0/i586/qt4-designer-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 e2482046b02ee615c00d47681f7a08bb  2007.0/i586/qt4-doc-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 3c21f7e608f0983cd6caf005dc7a08d5  2007.0/i586/qt4-examples-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 c20901063b3a6ede58e8b0fcc85b4698  2007.0/i586/qt4-linguist-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm
 0cb32721af829fc43aab857edcc88210  2007.0/i586/qt4-tutorial-4.1.4-12.1mdv2007.0.i586.rpm 
 0383ac8952be34cf45859a1308410454  2007.0/SRPMS/qt3-3.3.6-18.1mdv2007.0.src.rpm
 f2e7634453a3810bb35bfda67e9145c0  2007.0/SRPMS/qt4-4.1.4-12.1mdv2007.0.src.rpm

 Mandriva Linux 2007.0/X86_64:
 5df000ba385de6d13a5deb09845e8eb0  2007.0/x86_64/lib64designercore1-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 e440c5234f981d908da72a160b800eea  2007.0/x86_64/lib64editor1-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 f71de9e6ad7eff55b5af3d4c8e2c3aff  2007.0/x86_64/lib64qassistant1-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 3087a6f2ddfe33fc523ac5702d3e4ee0  2007.0/x86_64/lib64qassistantclient1-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 4b913c64822063f8fabdf09f91f9b065  2007.0/x86_64/lib64qt3-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 2d224179b773967c1acd8e6431acf893  2007.0/x86_64/lib64qt3-devel-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 dff836061acb122fe518a3c25ada4ae6  2007.0/x86_64/lib64qt3-mysql-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 56e686a5c227a0888f503c42c26c10ca  2007.0/x86_64/lib64qt3-odbc-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 758ac672140aa0228999f340f1ece278  2007.0/x86_64/lib64qt3-psql-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 1372f7d6aa0c82397eb3cd59107ed55e  2007.0/x86_64/lib64qt3-sqlite-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 2fa24ade9f5ee16aa693e06a16879113  2007.0/x86_64/lib64qt3-static-devel-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 d177208ff08a2dafb6a651d91b207402  2007.0/x86_64/lib64qt3support4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 391c719e5c6f6e79e9f01fcd74eb8fc2  2007.0/x86_64/lib64qt4-devel-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 f7365f6d85f216fe8871f1eb6a81cb0f  2007.0/x86_64/lib64qtcore4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 0c70e8d85d4706d5903bf9f49226b496  2007.0/x86_64/lib64qtdesigner1-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 df6e4d044d49679ef1cd74f013e7a4d8  2007.0/x86_64/lib64qtgui4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 176d3411420c2fd029060b39e2ae9927  2007.0/x86_64/lib64qtnetwork4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 e9945b7dcc4dfc54e8c0412c20f6eb3a  2007.0/x86_64/lib64qtopengl4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 293a9dc19f6b2676c81621155aa41d56  2007.0/x86_64/lib64qtsql4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 dbd0f4953d36ed27378be1a9c9ed56fd  2007.0/x86_64/lib64qtsvg4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 ebd3a29e22382af79e03278d4549560f  2007.0/x86_64/lib64qttest4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 add70bd9aef4989e58f98457f0a841bd  2007.0/x86_64/lib64qtuitools4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 b84682ae43f3989ec5e58720cf3a5be3  2007.0/x86_64/lib64qtxml4-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 ab8b7fe86c657263f6f7da8ca4d6d042  2007.0/x86_64/qt3-common-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 26201ad7623cda067b168d1e4623657d  2007.0/x86_64/qt3-doc-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 108299daa02a8826151bd6b76fd09c80  2007.0/x86_64/qt3-example-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 14b9608887d499608dff7990bdd6e7b4  2007.0/x86_64/qt3-tutorial-3.3.6-18.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 4f07b82ae85dbc7e28404c2322bcd410  2007.0/x86_64/qt4-accessibility-plugin-lib64-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 1c58cac44f4e63965f3355c33a4a470c  2007.0/x86_64/qt4-assistant-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 c99daf785e1fc76f811a28bcbb481bd0  2007.0/x86_64/qt4-common-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 bf274dfd1ea5f726464df5a5a85a028c  2007.0/x86_64/qt4-database-plugin-mysql-lib64-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 09595ea82f89da83a3b973d4ac78ec7b  2007.0/x86_64/qt4-database-plugin-odbc-lib64-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 8d41ad7eb6fcf6bc4c3968affc96667c  2007.0/x86_64/qt4-database-plugin-pgsql-lib64-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 b377b7b49b31d760ed034f7e4689ee0a  2007.0/x86_64/qt4-database-plugin-sqlite-lib64-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 7f9a22f941563f2eb43a1f89a1edb092  2007.0/x86_64/qt4-designer-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 4396a2da3054bae05f3c9c83c46879ef  2007.0/x86_64/qt4-doc-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 228c9d6b2be60a428730c5885131d9a2  2007.0/x86_64/qt4-examples-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 a20c9f6be2f18d9e9803887e38c1ae72  2007.0/x86_64/qt4-linguist-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm
 cbf058e96a04b8b5813e05941853e308  2007.0/x86_64/qt4-tutorial-4.1.4-12.1mdv2007.0.x86_64.rpm 
 0383ac8952be34cf45859a1308410454  2007.0/SRPMS/qt3-3.3.6-18.1mdv2007.0.src.rpm
 f2e7634453a3810bb35bfda67e9145c0  2007.0/SRPMS/qt4-4.1.4-12.1mdv2007.0.src.rpm

 Corporate 3.0:
 c94c25d60c1ce93108e4307bc45393b8  corporate/3.0/i586/libqt3-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm
 51862e8d57e7f0a4ec031f1bf2af52eb  corporate/3.0/i586/libqt3-devel-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm
 be851b530671fe90850bba15abd6a99e  corporate/3.0/i586/libqt3-mysql-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm
 a1b738121a5de93809939725db7d39ed  corporate/3.0/i586/libqt3-odbc-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm
 ad4da66812e5fe070727d8b1b709d9b1  corporate/3.0/i586/libqt3-psql-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm
 43cdc0cd98116f76f3d80d19c686010a  corporate/3.0/i586/qt3-common-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm
 df07d3090c3fe0da3a4701ab973008cf  corporate/3.0/i586/qt3-example-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm 
 1fe7ac782d96c14b13de975d38909244  corporate/3.0/SRPMS/qt3-3.2.3-19.8.C30mdk.src.rpm

 Corporate 3.0/X86_64:
 63d7d0a184ae5b9f21253451b09633a3  corporate/3.0/x86_64/lib64qt3-3.2.3-19.8.C30mdk.x86_64.rpm
 00146b648428ba6c807c996c8f4e0c03  corporate/3.0/x86_64/lib64qt3-devel-3.2.3-19.8.C30mdk.x86_64.rpm
 1cab32021c853d92c2ae9e6c25f1e01a  corporate/3.0/x86_64/lib64qt3-mysql-3.2.3-19.8.C30mdk.x86_64.rpm
 bb34d0185cdab1d9d54997bdfd8140f7  corporate/3.0/x86_64/lib64qt3-odbc-3.2.3-19.8.C30mdk.x86_64.rpm
 7eb8a74903453a917539f49403b9ab7f  corporate/3.0/x86_64/lib64qt3-psql-3.2.3-19.8.C30mdk.x86_64.rpm
 c94c25d60c1ce93108e4307bc45393b8  corporate/3.0/x86_64/libqt3-3.2.3-19.8.C30mdk.i586.rpm
 f067c93981cee55a4f0064e0d843b893  corporate/3.0/x86_64/qt3-common-3.2.3-19.8.C30mdk.x86_64.rpm
 0a478b3ed6cbaba663a9da6f8ac11dc2  corporate/3.0/x86_64/qt3-example-3.2.3-19.8.C30mdk.x86_64.rpm 
 1fe7ac782d96c14b13de975d38909244  corporate/3.0/SRPMS/qt3-3.2.3-19.8.C30mdk.src.rpm

 Corporate 4.0:
 f347246a91cab8a7af04ca0980abad9c  corporate/4.0/i586/libdesignercore1-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 b1383334e5e87f5f723cd5cd2b7680c9  corporate/4.0/i586/libeditor1-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 c9b35d1ada595071a7f25dc6ed560486  corporate/4.0/i586/libqassistantclient1-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 54095d6bebb110601347be983c67ddb1  corporate/4.0/i586/libqt3-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 f022e53f765eaa720395cb1143f0a249  corporate/4.0/i586/libqt3-devel-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 28197b9d7cf76100fd2a4dd3921c38d6  corporate/4.0/i586/libqt3-mysql-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 4eaff21199c6d7f4ba50450173f09653  corporate/4.0/i586/libqt3-odbc-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 c619084dedd215d05ff513131128fa71  corporate/4.0/i586/libqt3-psql-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 8410f45be71cc98e70a89262b43c902e  corporate/4.0/i586/libqt3-sqlite-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 a371fdfae51547703b14f322465d037b  corporate/4.0/i586/libqt3-static-devel-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 57062345ee7767fc09eafe53b934e94e  corporate/4.0/i586/qt3-common-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 07201dbfb6c56efcdd768410d4577f20  corporate/4.0/i586/qt3-doc-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 ef341b82e5cc2cf44b413313535c94d4  corporate/4.0/i586/qt3-example-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm
 df2634cfacafadef6eb77b97af985710  corporate/4.0/i586/qt3-tutorial-3.3.6-1.2.20060mlcs4.i586.rpm 
 22f0509d7466d095d154d5cfc8b785dd  corporate/4.0/SRPMS/qt3-3.3.6-1.2.20060mlcs4.src.rpm

 Corporate 4.0/X86_64:
 ca5879d07bd8b07df37948b3f8ab0d40  corporate/4.0/x86_64/lib64designercore1-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 5f0b29cec524b3541138f1603387bc19  corporate/4.0/x86_64/lib64editor1-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 8b1dd54fee5cc7c12a8fd96773f083be  corporate/4.0/x86_64/lib64qassistantclient1-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 2812f1543b8d585a90288532b5170ead  corporate/4.0/x86_64/lib64qt3-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 22647c06db23f98949f164552ba30c61  corporate/4.0/x86_64/lib64qt3-devel-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 b469f2832b5c563e899d2b9c3e1a005d  corporate/4.0/x86_64/lib64qt3-mysql-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 6be3824898b3c0a6650ed5a2ced04c53  corporate/4.0/x86_64/lib64qt3-odbc-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 ebdc4c57b1915f3dfdcfefc379cee661  corporate/4.0/x86_64/lib64qt3-psql-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 d74321543a831d96ce649cac2ba74526  corporate/4.0/x86_64/lib64qt3-sqlite-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 75c4ba332fcb090c4f6ade085db156f5  corporate/4.0/x86_64/lib64qt3-static-devel-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 0ca32b92714898a935bbabbff1dbc5b8  corporate/4.0/x86_64/qt3-common-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 3dafdf7fe72b0de79060349b1dc1bb47  corporate/4.0/x86_64/qt3-doc-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 2dd4d30916ce05154b534dc9f1984683  corporate/4.0/x86_64/qt3-example-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm
 0eaf7f7905c7c8f750e34dc8f4106972  corporate/4.0/x86_64/qt3-tutorial-3.3.6-1.2.20060mlcs4.x86_64.rpm 
 22f0509d7466d095d154d5cfc8b785dd  corporate/4.0/SRPMS/qt3-3.3.6-1.2.20060mlcs4.src.rpm
 _______________________________________________________________________

 To upgrade automatically use MandrivaUpdate or urpmi.  The verification
 of md5 checksums and GPG signatures is performed automatically for you.

 All packages are signed by Mandriva for security.  You can obtain the
 GPG public key of the Mandriva Security Team by executing:

  gpg --recv-keys --keyserver pgp.mit.edu 0x22458A98

 You can view other update advisories for Mandriva Linux at:

  http://www.mandriva.com/security/advisories

 If you want to report vulnerabilities, please contact

  security_(at)_mandriva.com
 _______________________________________________________________________

 Type Bits/KeyID     Date       User ID
 pub  1024D/22458A98 2000-07-10 Mandriva Security Team
  <security*mandriva.com>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQFFPpZLmqjQ0CJFipgRAvTaAJ9mE/Oow88N6qV4e6aTu+OwDm0T4gCeKTTP
2yps6Lq/2DnXCLxPcdc/ZC8=
=yMyF
-----END PGP SIGNATURE-----

Registro de Nuevo Usuario
Email:
Usuario:
Contraseña:
Envíeme por email sus boletines mensuales, informándome los últimos servicios, mejoras y encuestas.
Por favor envíeme por email un anuncio de prueba de vulnerabilidades siempre que se agregue una nueva prueba.
   Privacidad
Ingreso de Usuario Registrado
 
Usuario:   
Contraseña:  

 ¿Olvidó su usuario o contraseña??
Email/ID de Usario:
Principal | Acerca de Nosotros | Contáctenos | Programas de Asociado | Developer APIs | Privacidad | Listas de Correo | Abuso
Auditorías de Seguridad | DNS Administrado | Monitoreo de Red | Analizador de Sitio | Informes de Investigación de Internet
Prueba de Web

© 1998-2019 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.